توضیحات محصول

پرده های آماده کتان
در اندازه 140*280 به صورت آماده هست نسبت به عرض پنجره ها پنل ها رو سفارش دهید هر پنل 80 سانت را پوشش میدهد . .

329.000 هزار تومان

395.000 هزار تومان
تا
349.000 هزار تومان(جشنواره)

499.000 هزار تومان