توضیحات محصول

پرده های آماده حریر
در اندازه 140*280 به صورت آماده هست نسبت به عرض پنجره ها پنل ها رو سفارش دهید هر پنل 80 سانت را پوشش میدهد . .