توضیحات محصول

تجهیزات پرده رو به راحتی و دقیق به اندازه دلخواه سفارش دهید.ابتدا ریل رو سفارش دهید بعد سربند مناسب همان ریل را و بعد پایه نصب دیواری یا سقفی .

از 35.000 هزار تومان تا 49.000 هزار تومان

از 25.000 هزار تومان تا 25.000 هزار تومان